Cart: 0 items - 0.00 € 0
Cart: 0 items - 0.00 € 0

Servicii de prelucrarea datelor

Prelucrarea completa si elaborarea de rapoartespecializate pe baza datelor furnizate de catre clienti sau asigurareaprelucrarii automate a datelor si servicii de introducere a datelor, inclusivactivitati de rulare a bazei de date